Kraften bakom

Vi som driver Stavsjö Herrgårdsflygel

Stavsjö Herrgårdsflygel drivs av Stafsjö Fastigheter AB som är ett lokalt bolag. Vi som är delägare bor i Stavsjö och har ett genuint intresse av att du som gäst i Flygeln känner dig som hemma och får den bästa service vi kan ge. Vår samlade erfarenhet hämtar vi från vandrarhemsverksamhet, restaurangverksamhet, hälsa och IT.

Så låt oss berätta vilka du kommer att möta på Herrgårdsflygeln. Leif bedrev under flera år Stavsjö Vandrarhem tillsammans med sin bror. Camilla har lång erfarenhet inom vård. Björn och Marie-Louise byggde upp en av Sveriges mest framgångsrika vägkrogar. Med ledande ansvar inom datakommunikationsutveckling ser Thomas till att vi är väl uppkopplade och att fastigheten är i gott skick. Gunnar har en bakgrund inom finansiell verksamhet. Gunnar är idag även VD för Kiladalens Utveckling AB (svb), ett lokalt serviceföretag verksamt inom digital lanthandel, fastighetsförvaltning och 55+lägenheter.
Med vår bredd och många års erfarenheter inom service är vår inställning att inga problem är för svåra att lösa. Det skall vara lustfyllt att leva och bo.