Historia

Historia om Stavsjö och Herrgårdsflygeln

Stavsjö är ett litet brukssamhälle mitt emellan Nyköping och Norrköping 1½ timmes motorvägsresa från Stockholm.

Ortens historia är intimt förknippad med Stafsjö Bruk som anlades år 1666 och fortfarande är i drift. Bruket var beroende av skog och vatten för sin drift, något som orten kunde erbjuda genom ett omfattande system av dammar som byggdes upp i Kolmårdsskogarna omkring samhället. Under århundradena har utvecklingen gått från att gjuta högkvalitativa kanoner till den svenska flottan till dagens industri med tillverkning av skjutspjällsventiler där 90% exporteras över hela världen.

Stavsjö har ett fint litet museum i anslutning till bruket, där man kan följa utvecklingen och ta del av ortens historia.

Stavsjö har överlevt såväl härjningar från öst, då ryska soldater ledda av svenska officerare 1719 brände stora delar av byn, liksom naturkatastrofen mellan 1898-1902 då fjärilen barrskogsnunnan skadade omkring 3000 ha skog och hotade hela brukets existens. Det här finns omnämnt i Selma Lagerlöfs bok Nils Holgerssons resa där ett helt kapitel ägnas på Kolmården. Stavsjö har också en betydande roll i Carl Johan Love Almqvists bok Drottningens juvelsmycke där Tintomara under en tid gömde sig i den herrgård Gustav III besökte flera gånger för att låna pengar av herrgårdsfrun, men som senare brann ner 1915. Kvar finns de två herrgårdsflyglarna av vilka Stavsjö Herrgårdsflygel utgör den ena. I den stora salongen finns de ritningar Isak Gustaf Clason, som bl a ritade Nordiska Museet och några av de mer förnäma byggnaderna på Strandvägen i Stockholm, gjorde för den tänkta återuppbyggnaden av herrgården, men som av ekonomiska skäl inte realiserades.

Vi omges av en vacker natur med de stora Kolmårdsskogarna, ett vidsträckt uterum som erbjuder både kortare promenader som längre vandringsleder under hela året, där t ex Sörmlandsleden går genom Stavsjö. Här finns också flera sjöar med möjlighet till bad, antingen tillsammans med andra invid badplats med brygga eller på mer enskilda platser. Fiske, roddturer och kräftfiske i augusti, och svampplockning under hösten är andra fritidssysselsättningar som Stavsjö erbjuder.