Stavsjö ligger 25 kilometer eller drygt 20 minuter från Norrköping och 34 kilometer eller drygt 25 minuter från Nyköping. Herrgårdsflygeln på Störnings väg 7, 618 95 Stavsjö ligger mitt i samhället 1 minut från motorvägen (E4).Färdas du till Stavsjö via E4:an tar du avfart 127 Stavsjö Klint.

Norrifrån: Från norr (Stockholm, Nyköping) passerar du uppfarten till serviceplatsen Stavsjö Klint med vägrestaurangen Stavsjö Krog & Kafé och servicestationen Circle K. Fortsätt ca 300 m fram till en T-korsning med väg 800 (gamla riksettan). Tag till vänster, följ vägen 500 meter tills du passerat Stavsjö Bruk på höger sida. Efter ytterligare 100 meter sväng höger vid Tintomaras rastplats (Gamla Stavsjövägen) och tag omedelbart till höger. 100 meter längre fram ser du en vit byggnad på höger hand, Stavsjö Herrgårdsflygel. Parkeringsplatsen finns i anslutning till Flygelns bortre sida.Söderifrån: Från söder (Jönköping, Norrköping) tar du till höger vid avkörningsrampens slut. Efter 200 meter möter du en T-korsning med väg 800 (gamla riksettan). Tag till vänster, följ vägen 500 meter tills du passerat Stavsjö Bruk från 1666 på höger sida. Efter ytterligare 100 meter sväng höger vid Tintomaras rastplats (Gamla Stavsjövägen) och tag omedelbart till höger. 100 meter längre fram ser du en vit byggnad på höger hand, Stavsjö Herrgårdsflygel. Parkeringsplatsen finns i anslutning till Flygelns bortre sida.


Färdas du till Stavsjö via den gamla riksettan (800-vägen) kommer du direkt in i Stavsjö samhälle.
Norrifrån: Från norr (Stockholm, Nyköping) passerar du Tintomaras rastplats (Gamla Stavsjövägen) på vänster hand så snart du ser sjön. Sväng in till vänster och tag omedelbart till höger. 100 meter längre fram ser du en vit byggnad på höger hand, Stavsjö Herrgårdsflygel. Parkeringsplatsen finns i anslutning till Flygelns bortre sida.Söderifrån: Från söder (Jönköping, Norrköping) tar du dig genom samhället. Sedan du passerat påfarten till E4:an följer du den gamla riksettan ytterligre 500 meter tills du passerat Stavsjö Bruk från 1666 på höger sida. Efter ytterligare 100 meter sväng höger vid Tintomaras rastplats (Gamla Stavsjövägen) och tag omedelbart till höger. 100 meter längre fram ser du en vit byggnad på höger hand, Stavsjö Herrgårdsflygel. Parkeringsplatsen finns i anslutning till Flygelns bortre sida.Inga poster hittades!

Försök söka istället: